H.E.A.T.

H.E.A.T Program

H.E.A.T. - jsou to začáteční písmena 4 slov v anglickém jazyce -High Energy Aerobic Training. Tato čtyři slova se dají volně přeložit jako: „Aerobní cvičení s vysokým energetickým výdejem“. H.E.A.T. PROGRAM tedy reprezentuje nový systém aerobního cvičení s výrazným efektem na lidský organizmus. H.E.A.T. PROGRAM je nový fitness program. Je zcela inovační jak z hlediska způsobu cvičení tak z hlediska prostředků k jeho realizaci. Představuje cvičení vycházející z přirozeného lidského pohybu - chůze. H.E.A.T. PROGRAM využívá speciálního běžícího pásu Maxerrunner

Filozofie

H.E.A.T. PROGRAM představuje zcela bezpečné aerobní cvičení, díky němuž dosahuje jedinec svého osobního cíle. Určit si cíl a prostřednictvím cvičení jej dosáhnout - to je hlavní filosofie H.E.A.T. PROGRAMu®! H.E.A.T. PROGRAM je určený pro všechny věkové kategorie. Mohou jej s úspěchem aplikovat náctiletí, ale i lidé v důchodovém věku. H.E.A.T. PROGRAM vychází z energie skupinového cvičení. Každý jedinec tak v průběhu lekce zdolává své cíle v rámci skupinky za doprovodu motivující hudby. Prostřednictvím H.E.A.T. PROGRAMu lze efektivně dosáhnout požadovaného fyziologického efektu- redukce hmotnosti, zlepšení tělesné kondice, aerobní vytrvalostní trénink, trénink a příprava profesionálních sportovců. V porovnání s jinými aerobními aktivitami reprezentuje H.E.A.T. PROGRAM® bezpečné cvičení s výraznějším fyziologickým efektem. Je skvělou přípravnou činností pro všechna ostatní kardiovaskulární cvičení. H.E.A.T. PROGRAM je vyvinutý tak, aby odpovídal individuálním požadavkům každého jedince a maximalizoval efektivitu jeho cvičení. Umožňuje spálit v průměru 500 až 800 kilokalorií za 1 lekci.

Historie

H.E.A.T. PROGRAM® má své kořeny v Itálii, kde byl vytvořen a poprvé představen široké veřejnosti na Festivalu del Fitness v Rimini v roce 2004. První forma H.E.A.T. PROGRAM®u v jeho začátcích spočívala v běhu do prudkého kopce (sklon pásu byl tehdy běžně na 40°). Jeho tvůrci se tehdy snažili napodobit běh ve vysokohorském terénu. Cvičení bylo ovšem velice náročné a pohyb na pásu byl mnohdy nepřirozený a opravdu velice namáhavý. V průběhu následujících let se program neustále vyvíjel a vylepšoval. Změnily se techniky pohybu, měnily se také parametry běžícího pásu stejně jako materiál pro jeho výrobu. Jeho autoři se snažili dovést program až k úplné dokonalosti a co nejvíce zefektivnit průběh cvičení. Přirozeným vývojem se H.E.A.T. PROGRAM® dostal až do dnešní podoby. Hlavní formou pohybu již není běh ale chůze, která reprezentuje přirozený lidský pohyb bez negativních důsledků (běh se v dnešní podobě používá jako technika pro ty nejzkušenější a jako forma speciálního tréninku). Tomu také odpovídá i sklon pásu, který se podstatně snížil. Byla tak zachována hlavní myšlenka - chůze do kopce ovšem v podstatně přijatelnější formě.