Kurzy - YAMAHA vede

Nikola Matoušková tel.: 731 066 100
📣 pátek od 09:00 hod. - 09:55 hod.
📣 pátek od 10:00 hod. - 10:55 hod.

První krůčky k hudbě

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.
Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek.
Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Doporučený věk: od 18 měsíců do 4 let
Velikost skupiny: 8–12 dětí a doprovodu rodiče či prarodiče
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti
Učební materiál: leporela včetně CD s doprovody zakupují žáci přímo u vyučujícího, a to výhradně v hotovosti

Vybavení žáka na hodinu:
rodič i dítě by měli mít pohodlné oblečení
učebnici k výukovému programu (k zakoupení u vyučujícího)
penál (pastelky, tužku, gumu, lepidlo, izolepu a dětské nůžky)